מנות מזעריות של בופרנורפין כטיפול זמני במחשבות אובדניות חמורות

מחקר בהשתתפותי אשר התפרסם ב-American Journal of Psychiatry בשנת 2015 אודות השפעתו של טיפול באמצעות מנות זעירות של בופרנורפין באופן זמני על נטיות אובדניות חמורות:

כתיבת תגובה